HEM    OM FÖRETAGET    PERSONAL    TJÄNSTER    KONTAKT   LÄNKAR

TJÄNSTER

·     Är du anhörig eller vän till en beroende?

·     Har du växt upp i en familj med missbruk eller i en dysfunktionell familj?

.EXTRO AB erbjuder följande tjänster:

·     Samtalsterapi med inriktning mot psykoterapi

·     Anhörigbehandling enskilt och i grupp

·     Alkohol- och drogbehandling i öppenvårdsform, enskilt och i grupp

·     Parsamtal

·     Motivationssamtal

·     Eftervård eller fortsatt behandling på hemmaplan

·     Återfallsprevention, där vi arbetar intensivt under en kortare period med individen, för att hjälpa till att skapa nykterhet och drogfrihet

·     Behandling för familjer

·     Behandling för ungdomar, där både beroendet och den sociala situationen bearbetas

·     Handledning i alkohol- och drogfrågor

·     Är ni förälder, anhöriga eller vänner till ungdomar i riskzon för alkohol/droganvändning? Behöver ni hjälp och vägledning?